Có 1 kết quả:

Sà nà

1/1

Sà nà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sana'a, capital of Yemen