Có 1 kết quả:

tái cǎo

1/1

tái cǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sedge