Có 1 kết quả:

tái cǎo shǔ

1/1

tái cǎo shǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

genus Carex