Có 5 kết quả:

1/5

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây củ ấu, cây tật lê. Xem “bột tề” 荸薺.

phồn thể

Từ điển phổ thông

(một loại rau)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây củ ấu, cây tật lê. Xem “bột tề” 荸薺.

Từ điển Trung-Anh

see 薺菜|荠菜[ji4 cai4]

Từ ghép 1

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây củ ấu, cây tật lê. Xem “bột tề” 荸薺.

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây củ ấu, cây tật lê. Xem “bột tề” 荸薺.

Từ điển Trần Văn Chánh

【薺菜】tề thái [jìcài] (thực) Rau tề, rau má (một thứ rau có hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng để làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu) Xem 薺 [cí], [qí].

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 荸薺 [bíqí] Xem 薺 [cí], [jì].

Từ điển Trần Văn Chánh

Cây củ ấu, cây tật lê Xem 薺 [jì], [qì].

Từ điển Trung-Anh

water chestnut

Từ ghép 1

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây củ ấu, cây tật lê. Xem “bột tề” 荸薺.