Có 1 kết quả:

jiè zī yì zhù

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 借資挹注|借资挹注[jie4 zi1 yi4 zhu4]