Có 1 kết quả:

lán guāng guāng pán ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Blu-ray disk, Sony high definition DVD disk