Có 1 kết quả:

lán hóu xiān wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-throated flycatcher (Cyornis rubeculoides)