Có 1 kết quả:

lán jīng

1/1

lán jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blue topaz
(2) topaz (aluminum fluorosilicate)