Có 1 kết quả:

lán chóu gǔ

1/1

lán chóu gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blue chip stock