Có 1 kết quả:

lán lǜ jūn

1/1

lán lǜ jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)