Có 1 kết quả:

lán lǜ zǎo

1/1

lán lǜ zǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)