Có 1 kết quả:

lán chì zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-winged laughingthrush (Trochalopteron squamatum)