Có 1 kết quả:

lán chì xī méi ㄌㄢˊ ㄔˋ ㄒㄧ ㄇㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-winged minla (Minla cyanouroptera)