Có 1 kết quả:

lán xiōng fó fǎ sēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) European roller (Coracias garrulus)