Có 1 kết quả:

lán sè ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

blue (color)