Có 1 kết quả:

lán cǎo méi

1/1

lán cǎo méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blueberry (Vaccinium angustifolium)