Có 1 kết quả:

lán zǎo mén ㄌㄢˊ ㄗㄠˇ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (phylum of blue-green algae)