Có 1 kết quả:

lán mǎ jī

1/1

lán mǎ jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue eared pheasant (Crossoptilon auritum)