Có 1 kết quả:

Zàng zú

1/1

Zàng zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tibetan ethnic group