Có 1 kết quả:

Zàng zú rén

1/1

Zàng zú rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tibetan (person)