Có 1 kết quả:

Zàng líng

1/1

Zàng líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tibetan antelope
(2) Pantholops hodgsonii
(3) chiru