Có 1 kết quả:

Zàng líng yáng

1/1

Zàng líng yáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tibetan antelope or Chiru (Pantholops hodgsonii)