Có 1 kết quả:

cáng zōng

1/1

cáng zōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hide

Một số bài thơ có sử dụng