Có 1 kết quả:

zàng qīng sè

1/1

zàng qīng sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

navy blue