Có 1 kết quả:

Zàng mǎ jī

1/1

Zàng mǎ jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tibetan eared pheasant (Crossoptilon harmani)