Có 1 kết quả:

qiè chē ㄑㄧㄝˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a variety of aromatic herb used as a fragrance or bug repeller (old)