Có 1 kết quả:

qiè chē

1/1

qiè chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a variety of aromatic herb used as a fragrance or bug repeller (old)