Có 1 kết quả:

Téng xiàn

1/1

Téng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Teng county in Wuzhou 梧州[Wu2 zhou1], Guangxi