Có 1 kết quả:

téng tiáo

1/1

téng tiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rattan