Có 1 kết quả:

téng yǐ

1/1

téng yǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rattan chair