Có 1 kết quả:

téng qiè

1/1

téng qiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wicker suitcase