Có 1 kết quả:

téng cài

1/1

téng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 蕹菜[weng4 cai4]