Có 1 kết quả:

fān guó

1/1

fān guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) feudatory
(2) vassal state