Có 1 kết quả:

fān lí

1/1

fān lí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hedge
(2) fence
(3) (fig.) barrier