Có 1 kết quả:

Lú shān

1/1

Lú shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lushan county in Ya'an 雅安[Ya3 an1], Sichuan