Có 1 kết quả:

lú huā huáng què

1/1

Từ điển Trung-Anh

oriental greenfinch (Carduelis sinica)