Có 1 kết quả:

Sū lā wēi xī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sulawesi or Celebes (Indonesian Island)