Có 1 kết quả:

Sū Yì jiǎn

1/1

Sū Yì jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Su Yijian (958-997), Northern Song writer and poet