Có 1 kết quả:

sū fāng mù

1/1

sū fāng mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine