Có 1 kết quả:

Sū wéi āi Shè huì zhǔ yì Gòng hé guó Lián méng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Union of Soviet Socialist Republics (USSR), 1922-1991
(2) abbr. to 蘇聯|苏联[Su1 lian2] Soviet Union