Có 1 kết quả:

Sū lián zhī yǒu shè ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄓ ㄧㄡˇ ㄕㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Soviet Union friendly society