Có 1 kết quả:

Sū Zhēn chāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Su Tseng-chang (1947-), Taiwanese DPP politician