Có 1 kết quả:

píng guǒ xiàn bǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

apple pie