Có 1 kết quả:

mó gu tāng

1/1

mó gu tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mushroom soup