Có 1 kết quả:

niè zhī ㄋㄧㄝˋ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

branch stem