Có 1 kết quả:

niè zhī

1/1

niè zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

branch stem