Có 1 kết quả:

lán shì

1/1

lán shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a lady's room (honorific)

Một số bài thơ có sử dụng