Có 1 kết quả:

lán kē

1/1

lán kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Orchidaceae