Có 1 kết quả:

lán guī

1/1

lán guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a lady's room (honorific)