Có 1 kết quả:

luó bo

1/1

luó bo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) radish (Raphanus sativus), esp. white radish 白蘿蔔|白萝卜[bai2 luo2 bo5]
(2) CL:條|条[tiao2]