Có 1 kết quả:

luó bo gāo

1/1

luó bo gāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fried radish cake (a type of dim sum, commonly called "turnip cake")