Có 1 kết quả:

luó bo qīng cài , gè yǒu suǒ ài

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 蘿蔔白菜,各有所愛|萝卜白菜,各有所爱[luo2 bo5 bai2 cai4 , ge4 you3 suo3 ai4]